Bouwbesluit

Algemene regelgeving Bouwbesluit 2012

Trappenhuis:

Er zijn twee soorten trappenhuizen:Vluchttrappenhuis, veiligheidstrappenhuis (veilgheidsvluchtroute).

 

Vluchttrappenhuis:

Rookvrij trappenhuis (<8m hoog), hoogte verschil 4m zowel omhoog als omlaag 30 min. rookwerend.

 

Brand- en Rookvrij trappenhuis:

Nieuwbouw > 8m hoog, bestaande bouw > 12,5m hoog, 60 min. brandwerend (geen reductie mogelijk!!).

 

Veiligheidstrappenhuis(veilgheidvluchtroute):

Een bijzonder trappenhuis waar voor specifieke eisen gelden. Dit trappenhuis wordt uitsluitend bereikt via een niet-besloten ruimte.

 

Vluchtroute:

Vluchtroute is beperkt in lengte. Maximaal 20 meter bij een niet ingedeelde ruimte en 30 meter bij een ingedeelde ruimte.

 

Status rookvrije vluchtroute (beschermde vluchtroute):

Rookwerend gescheiden van de omliggende ruimten en valt daarmee altijd buiten een rookcompartiment. WrD 30 minuten.

 

Status brand- en rookvrije vluchtroute (extra beschermde vluchtroute):

Zowel brand- als rookwerend gescheiden van de omliggende ruimten en moet buiten de omhulling van een brandcompartiment liggen. WBDBO 60 minuten.

 

Scheiding t.p.v. vluchtroute:

Een scheiding ter plaatse van een “van brand en rook gevrijwaarde vluchtroute” is éénzijdig brandwerend! Uitgangspunt van brandveilig gebouw is namelijk dat er zich geen brandbare materialen bevinden in een vluchtroute en dat daar dus geen brand ontstaat. Dit betekent dat we ter plaatse van een vluchtroute brandwerend glas 30 of 60 éénzijdig gebruiken. Waarbij we de coating aan de vuurzijde geplaatst dient te worden.

 

Niet-besloten ruimte:

Een ruimte die bij een evt. brand een zodanige ventilatie heeft, dat het in die ruimte niet te heet wordt en er weinig rook is, zodat men zonder problemen uit de ruimte kan vluchten of reddingswerkzaamheden kan uitvoeren.