Bezettingsgraad

Bezettingsgraadklassen zijn vervallen

Het stelsel met bezettingsgraadklassen is vervallen. In plaats daarvan worden er nu eisen aan ruimtes en gebieden gesteld op basis van het daadwerkelijk aanwezig aantal personen. Daarbij is een maximum gesteld aan het aantal personen dat zich per vierkante meter in een gebruiksfunctie mag ophouden.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen moet dus in plaats van de bezettingsgraadklasse worden opgegeven voor hoeveel personen het gebouw daadwerkelijk zal worden gebruikt. Dat komt overeen met de huidige systematiek voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of melding voor brandveilig gebruik.

Het ligt sinds de introductie van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ook voor de hand om dit te uniformeren, de vergunningen voor het bouwen en het brandveilig gebruiken kunnen immers in één aanvraag worden verwerkt

4