Duurzame inzetbaarheid bij BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen B.V. 

Als het over duurzaamheid gaat, gaat het al gauw over de ‘harde’ kant: technische innovaties. En dat terwijl aandacht voor ‘zachte’ aspecten zeker zo belangrijk is. Ondanks efficiëntere werkprocessen blijft de bouw grotendeels mensenwerk, van de tekentafel tot op de bouwplaats. Daarom is het voor BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen B.V.belangrijk om samen met onze medewerkers invulling te geven aan veranderingen.

Wanneer BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen B.V. inzet op duurzame inzetbaarheid benutten wij het aanwezige talent van onze organisatie optimaal. Wij kijken per medewerker wat diens talenten, drijfveren en competenties zijn. Ruimte om die verder te ontwikkelen levert betrokken en gemotiveerde medewerkers die van toegevoegde waarde zijn en blijven.

Duurzame inzetbaarheid is een blijk van goed werkgeverschap. Dit maakt onze organisatie aantrekkelijk voor het werven en behouden van goed personeel. Zo waarborgen wij de continuïteit en de kwaliteit van onze werkzaamheden.

Dankzij individuele talentontwikkeling profiteren wij meer van onze flexibele werknemers. Zo kunnen wij met onze organisatie adequater reageren op veranderende marktomstandigheden.

Het ontwikkelen van talent en bevorderen van de bevlogenheid van onze medewerkers leidt bovendien tot groei en innovatie. En dat komt weer ten goede aan onze concurrentiepositie en economische slagkracht.

Een voorbeeld van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid in de bouw is het project ‘Beter bouwen doe je samen’. In dit project staan klant- en medewerkertevredenheid voorop. Juist door vanaf het begin alle partijen te betrekken en in te zetten op positieve samenwerking realiseert het project doelstellingen als: een afvalvrije bouwplaats, minder faalkosten, minder ongevallen, 30% minder CO2-uitstoot en optimale logistiek. Door abstracte onderwerpen ‘klein’ te maken, worden onze medewerkers zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in het grote geheel.