In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd.

Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen op  het gebied van brandveiligheid hebben wij hieronder samengevat. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd

 Brandveiligheid

  • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw).
  • Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
  • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
  • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw).
  • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn.
  • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
  • Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.