Vluchtrouteaanduiding

Nederland neemt wereldwijde pictogramnorm over 

De nieuwe pictogrammen voor vluchtrouteaanduiding

Een wereldwijde norm voor grafische symbolen is door Europa en daardoor ook door Nederland overgenomen. Het betreft de norm die in Nederland NEN-EN-ISO 7010 heet. De pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, de NEN 6088, is daarom door het Nederlandse Normalisatie-instituut ingetrokken.

Het vertrouwde pictogram uit de NEN 6088 wordt geleidelijk vervangen door het nieuwe pictogram. De belangrijkste verandering in het pictogram voor vluchtroutes is dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en erdoor loopt. Een ander belangrijk verschil met het oude pictogram is de grootte van de pijl. In feite bestaat het pictogram voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie.

De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie. De NVFN wijst erop dat in bestaande situaties de oude pictogrammen worden gehandhaafd, maar dat beheerders de twee niet door elkaar kunnen gebruiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pictogram in Nederland de standaard wordt. Engeland en Duitsland zijn hier al enkele jaren mee bezig.

Nederland neemt wereldwijde pictogramnorm over