Normen

Normen

Het nieuwe Bouwbesluit wijst minder NEN normen aan. De oorzaken hiervan zijn divers. In sommige gevallen is het niet langer nodig normen op te geven in het Bouwbesluit omdat deze op grond van CE markeringen toch al verplicht zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij (brandweer) liften. In andere gevallen is de normtekst in vereenvoudigde vorm opgenomen in de tekst van het Bouwbesluit. Voorbeeld daarvan is de tekst van het hoofdstuk ‘Sterkte bij brand’.

Eisen aan materialen

De eigenschappen voor brandvoortplanting en rookproductie van materialen worden in het Bouwbesluit 2012 bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Daarmee komt een eind aan een serie Nederlandse NEN normen die momenteel worden aangestuurd in het Bouwbesluit 2003. Het nieuwe Bouwbesluit sluit hiermee beter aan op de systematiek van CE markeringen. Bovendien wordt het Europees verhandelen van bouwproducten vereenvoudigd. De Nederlandse NEN normen voor brandvoortplanting (NEN 6065 en NEN 1775) en rookproductie (NEN 6066) zijn nog wel aangestuurd voor bestaande bouw.

Overzicht Europese normen:

 • NEN-EN 1363-1 Bepaling van de brandwerendheid – Deel 1: Algemene Eisen
 • NEN-EN 1363-2 Bepaling van de brandwerendheid – Deel 2: Alternatieven en aanvullende procedures
 • NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten – Brandgedrag
 • NEN-EN 13501-2 Brandclassificatie van bouwproducten – Brandwerendheid
 • NEN-EN 1364-1 Brandwerendheid niet dragende bouwdelen – deel 1: Wanden
 • NEN-EN 1364-2 Brandwerendheid niet dragende bouwdelen – deel 2: plafonds
 • NEN-EN 1365-1 Brandwerendheid dragende bouwdelen – deel 1: Muren
 • NEN-EN 1365-2 Brandwerendheid dragende bouwdelen – deel 2: Vloeren en daken
 • NEN-EN 1365-3 Brandwerendheid dragende bouwdelen – deel 3: Liggers
 • NEN-EN 1365-4 Brandwerendheid dragende bouwdelen – deel 4: Kolommen
 • NEN-EN 1366-1 Brandwerendheid van installaties – deel 1: Ventilatiekanalen
 • NEN-EN 1366-2 Brandwerendheid van installaties – deel 2: Brandkleppen
 • NEN-EN 1366-3 Brandwerendheid van installaties – deel 3: Doorvoeringen
 • NEN-EN 1634-1 Brandwerendheid van deuren en luiken – deel 1: Branddeuren en –luiken