Over BCA

Inzetbaarheid

Met een compleet programma aan activiteiten, werkt BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen B.V. voor een brede groep van opdrachtgevers in de zakelijke en particuliere markt en verzorgen we dagelijks werkzaamheden aan een groot scala van vastgoed objecten.

Vastgoed

Zorginstellingen, woningbouw, kantoren, industrie gebouwen parkeergarages, appartementencomplex, onderwijs, voor- en naschoolse opvang, kinderdagverblijven, studentenhuisvesting, logement gebouwen, datacenters en penitentiaire inrichtingen.

Vaklieden

Onze vaklieden zijn professionele medewerkers, getraind en geschoold om optimale prestaties te leveren.

Werkgebied

Door onze centrale vestigingsplaats Utrecht is BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen B.V in staat u te bedienen in geheel Nederland.

EEN VOLWAARDIGE TOTAALPARTNER IN BRANDPREVENTIE

BCA is een volwaardige partner voor de vastgoed – en onderhoudsmarkt. Wij bieden het aanbod in vakdisciplines samen met aanvullende service-elementen als bouwkundige brandpreventie, inspectie, rapportages en onderhoudscontracten.

Certificering

BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen B.V. heeft een uitgebreid intern kwaliteitssysteem. Het systeem is ingericht om een continue vooruitgang te ondersteunen. Tevens zijn wij VCA gecertificeerd.