Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012. Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. In het onlangs gepubliceerde infoblad wordt op die omgevingsvergunning en gebruiksmelding ingegaan. In het infoblad wordt ingegaan op de meer risicovolle vormen van gebruik waarvoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding is vereist. Hierbij moet ook worden voldaan aan de regels in het Bouwbesluit maar kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden aan het brandveilig gebruik van dat bouwwerk worden gesteld. Deze nadere voorwaarden mogen geen eisen zijn die al als algemene eis in het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen. Het mogen ook geen eisen zijn over bouwtechnische veranderingen van het bouwwerk. Een nadere voorwaarde kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het maximaal aantal personen dat tegelijk in (een deel van) het gebouw aanwezig mag zijn. U kunt hier het infoblad downloaden