Wijzigingen bouwbesluit per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zal het Bouwbesluit worden aangepast. Zoals het zich nu laat aanzien zal voor de elektra branche twee wijzigingen worden doorgevoerd, te weten:

De verwijzing naar de NEN 6088 voor de vluchtroute aanduiding zal voor nieuwbouw worden aangepast in een verwijzing naar de NEN 3011

De tabel 1 bij het Bouwbesluit met daarin de aanwijzing van brandmeldinstallaties zal worden aangepast waarbij de doormelding naar het RAC komt te vervallen voor ‘Andere gezondheidszorgfunctie’ tot 20 m hoogte met niet automatische bewaking.