Morgen speekt de Tweede Kamer met minister Blok over brandveiligheid en de bouwregelgeving. Een thema dat de Unie KBO nauw aan het hart ligt. Samen met Ieder(in), de Nederlandse Woonbond, de PCOB en VACpunt Wonen schreven we er een brief over met vijf aanbevelingen.

De brandveiligheid van ouderen en mensen met een beperking is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijk mag niet uitsluitend bij de burgers zelf neergelegd worden. Kwetsbare groepen die niet langer in aanmerking komen voor wonen in een instelling, hebben recht op toegankelijke, betaalbare én veilige woningen. Extra kosten vanwege brandveiligheidseisen mogen daarbij niet op huurders afgewenteld worden. Van de overheid landelijke en lokale overheid verwacht de Unie KBO een actieve rol.

Betere regelgeving
Brandveiligheid voor ouderen en mensen met een beperking vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen. Dit begint met verbetering van de bouwregelgeving en vraagt daarnaast voorlichting, betere procedures en het beschikbaar maken van technische voorzieningen. Het huidige Bouwbesluit schiet tekort, want het houdt geen rekening met de grote aantallen ouderen en mensen met een beperking die zelfstandig wonen. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten daarom de bepalingen die gerelateerd zijn aan brandveiligheid aangescherpt worden.

Actie
De Unie KBO verwacht op korte termijn actie van minister Blok. Er mag echt geen tijd meer verloren gaan!

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer over brandveiligheid