Studentenhuisvesting Amsterdam

In deze studentenhuisvesting hebben wij volgens  de aangeleverde gebruiksmeldingtekeningen fotoluminiserende vluchtweg- aanduidingen vluchtweg– aanduiding geplaatst Deze pictogrammen worden ook wel nalichtend of ‘glow in the dark’-pictogrammen omdat ze nog enige tijd zichtbaar zijn nadat het licht bijvoorbeeld is uitgevallen. In noodsituaties bieden dergelijke pictogrammen een veilige uitkomst, omdat u hiermee nog steeds in staat bent om de nooduitgang te vinden bijvoorbeeld. Wij bieden fotoluminiserende pictogrammen aan op het gebied van brandveiligheid, om de vluchtroute, de plek van brandblussers, brandtrappen, etc

Opgeleverd mei 2020