Woonboulevard Zwolle

Het bouwkundig casco van Woonboulevard Zwolle omvat twaalf winkelruimten. en is beoordeeld in relatie tot het wettelijk vereiste veiligheidsniveau zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.De werkzaamheden die in deze periode uitgevoerd zijn bestonden in hoofdzakelijk uit:

  1. Aanbrengen van tijdelijke voorzieningen welke benodigd zijn, voor het uitvoeren van de brandveiligheidsmaatregelen;
  2. Uitvoeren van de brandveiligheidsmaatregelen uit het onderzoeksresultaat, deel “bouwkundige gebreken”.
  3. Uitvoeren van de brandveiligheidsmaatregelen uit het onderzoeksresultaat, deel “installatietechnische gebreken”.
  4. Aanleveren logboek inclusief garantiecertificaat

Bruto vloeroppervlakte van in totaal 25.000 m2

Opgeleverd april 2020